เจาะลึกถึงความเป็นมาของพรรคเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทย  หรือในชื่อภาษาอังกฤษ คือ PHEU THAI PARTY แต่เดิมแรกเริ่มที พรรคเพื่อไทย คือ พรรคไทยรักไทย แต่ถูกยุบ ต่อมาจึงตั้งพรรคใหม่เป็นพรรคพลังประชาชน แต่ก็ยังไม่วายถูกยุบอีก จนถือกำเนิดมาเป็น พรรคเพื่อไทย ในปัจจุบัน โดยจดทะเบียนจัดตั้ง วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 หัวหน้าพรรคคนแรก  คือ นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ ส่วนเลขาธิการพรรคคนแรก คือ  นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์  มีสำนักงานแห่งแรก ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิจิตร

เส้นทางความเป็นมาของพรรคเพื่อไทยนั้น  อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วว่า แต่เดิมแรกเริ่ม คือ พรรคไทยรักไทย โดยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้จดทะเบียนก่อตั้ง วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 นำโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พร้อมกับ ผู้ร่วมก่อตั้งอีก 23 คน  ถูกยุบพรรคตามคำวินิจฉัยในคดียุบพรรค มีหัวหน้าพรรคคนสุดท้าย ได้แก่ นายจาตุรนต์ ฉายแสง

ต่อมาจึงก่อตั้งพรรคใหม่ คือ พรรคพลังประชาชน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 โดยหัวหน้าพรรคคือ นางสาวสุภาพร เทียนแก้ว ส่วน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นรักษาการหัวหน้าพรรคก่อนที่จะเกิดการยุบพรรค

เมื่อผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนาน จึงได้ถือกำเนิด พรรคเพื่อไทย ในปัจจุบัน ได้จดทะเบียนจัดตั้ง ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2550 หัวหน้าพรรคคนแรก ได้แก่นาย นายบัณจงศักดิ์ วงศ์รัตนวรรณ ส่วนเลขาธิการพรรคคนแรก คือ นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ มีคำขวัญประจำพรรค คือ ขอคิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อไทยทุกคน… อีกครั้ง

เครื่องหมายพรรค

ประกอบด้วยตัวอักษร  พ พาน และ ตัวอักษร ท ทหาร สีน้ำเงินเข้ม ซึ่งประกอบด้วยแถบสีแดง สีขาว สีน้ำเงิน ความหมายคือ การรู้รักสามัคคี และ รวมพลังกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชนชาติไทย โดยตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

บทบาทในรัฐสภา

การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ครม.อภิสิทธิ์

พรรคเพื่อไทยได้ยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีที่ถูกยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ ได้รับการถอดถอน 5 คน เพราะพบประเด็นการบริหารที่ผิดพลาดและทุจริตประพฤติมิชอบ

อุดมการณ์ของพรรค

เจตจำนงของปวงชนชาวไทย คือ เจตจำนงของพรรคเพื่อไทย

นโยบายของพรรคเพื่อไทยที่เด่นๆ

ยกตัวอย่างเช่น – รับจำนำข้าวเปลือก เกวียนละ 15,000 บาท

– คืนภาษีบ้านหลังแรก,รถคันแรก

– ปรับเงินเดือนปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท และ ปรับค่าแรงขั้นต่ำเป็น 300 บาทต่อวัน

– สานต่อนโยบายแก้ความยากจน ยาเสพติด ทุจริตคอรัปชั่น

เป็นต้น

แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อ หรือ ยุบพรรค มากี่ครั้งก็ตาม สมาชิกพรรคก็ยังคงชูนโยบายของอดีตหัวหน้าพรรคโดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยู่เฉกเช่นเดิม