ระบอบประชาธิปไตยในยุโรปเป็นอย่างไร

Democracy in Europe during

ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองประเทศอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้อำนาจมาจากเสียงข้างมากของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยประชาธิปไตยถือกำเนิดขึ้น ณ นครรัฐกรีกแห่งศตวรรษที่ 5 สำหรับประชาธิปไตยรูปแบบนี้เรียกว่าประชาธิปไตยทางตรง แต่สำหรับประชาธิปไตยในปัจจุบันเป็นแบบมีผู้แทน

ถึงจะบอกว่า ประชาธิปไตย เกิดในยุคกรีซโบราณ หากแต่ความจริงแล้วก็มีวิธีปฏิบัติแบบประชาธิปไตย ซึ่งปรากฏอยู่ในสังคมอยู่ก่อนแล้ว เช่น เมโสโปเตเมีย , ฟินีเซีย , อินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้วัฒนธรรมอื่นๆ ที่มาหลังกรีซ ก็มีส่วนสำคัญต่อวิวัฒนาการของประชาธิปไตย เช่น โรมันโบราณ , ยุโรป , อเมริกาเหนือ , อเมริกาใต้ เป็นต้น สำหรับประชาธิปไตยแบบมีผู้แทน ส่วนใหญ่เกิดจากนโยบายรวมทั้งสถาบันที่มีอำนาจ ได้รับการพัฒนาขึ้นในช่วงยุคกลางของยุโรป กับยุคภูมิธรรมในการปฏิวัติอเมริการวมทั้งปฏิวัติฝรั่งเศส

ประชาธิปไตยในยุโรปช่วงปี 1939 – 1989

เป็นช่วงสงครามที่รัฐต่างๆ ในยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงใน 2 ลักษณะ คือ…

  • รัฐเผด็จการหรืออำนาจนิยม
  • รัฐตามแนวคิดของมาร์กซิสม์

สงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นเครื่องบ่งชี้ได้อย่างชัดเจน ถึงประเด็นจัดการอำนาจในรูปแบบใหม่ คือ 2 ขั้วอำนาจซึ่งนำมาสู่สงครามเย็น

โดยประชาธิปไตยในยุโรปช่วงนี้จึงแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่

  • จากการครอบงำทางเศรษฐกิจและการเมืองของอเมริกา ส่งผลให้ประชาธิปไตยเสรีนิยม ถูกสถาปนาขึ้นในยุโรปตะวันตก
  • ประเทศในยุโรปทางใต้หลายประเทศ กลายเป็นประเทศที่ใช้อำนาจนิยม
  • ยุโรปตะวันหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพแดงได้กระจายตัวครอบคลุมอาณาเขตทั้งยุโรป , คาบสมุทรบอลติก ส่งผลให้ประเทศต่างๆ เหล่านี้ มีระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสม์

สงครามโลกครั้งที่ 2 ส่งผลกระทบกับประชาธิปไตยของยุโรปด้วยความท่วมท้น มีบางประเทศเท่านั้นที่สามารถรักษาประชาธิปไตยเอาไว้ได้ จากนโยบายต่างประเทศของสหภาพโซเวียต บวกกับภาวะสงครามเย็น จึงทำให้เกิดการต่อต้านกลุ่มคอมมิวนิสม์ขึ้นมาอย่างกว้างขวาง

ต่อมาช่วงปี 1943 – 1962 เป็นช่วงเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอีกหนึ่งระลอก โดยปัจจัยหลักอันทำให้ มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย ก็คือ การเมืองและทหาร โดยรัฐประชาธิปไตยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่…

  • ผู้ชนะสงครามยุโรปตะวันตก เช่น เยอรมันตะวันตก , อิตาลี , ญี่ปุ่น , ออสเตรีย และเกาหลีใต้
  • ประเทศที่เปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตร เป็นผู้ชนะสงคราม เช่น กรีซ , ตุรกี , บราซิล , อาเจนติน่า เป็นต้น

ประเทศในยุโรปอ่อนแอเพราะสงคราม ร่วมกับปัจจัยกระแสชาตินิยม จึงทำให้เหล่าอาณานิคมเริ่มมีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องอิสรภาพ ด้วยเหตุนี้ช่วงปี 1943 – 1962 จึงมีประเทศจำนวนมาก ที่หลังจากการปลดแอกแล้วก็ได้ตั้งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขึ้นมา แต่ถึงกระนั้นก็มีประเทศน้อยมากที่จะสามารถรักษาประชาธิปไตยไว้ได้แบบยาวๆ