พรรค Republican แห่งอเมริกากับประวัติอันน่าสนใจ

Republican Part

Republican Party เป็นพรรคการเมืองใหญ่อีกพรรคหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีแนวคิดเรื่องอนุรักษ์นิยมเป็นหลัก ประธานาธิบดีที่ได้มาจากพรรคนี้คนล่าสุด คือ Donald Trump ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1856 พรรค Republican ส่งผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งหมด 39 ครั้ง สามารถคว้าชนะไปได้ 24 ครั้ง

พรรค Republican มีผู้ก่อตั้งคือประธานาธิบดี Abraham Lincol ในปีค.ศ. 1854 เกิดจากการแยกตัวของนักการเมืองที่ไม่เห็นด้วยกับระบบทาส เป็นการแยกตัวออกมาจากพรรค Whig โดยที่มาของพรรค Republican เป็นการตั้งชื่อเลียนแบบพรรค Republican ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมของสหรัฐ ซึ่งก่อตั้งโดยประธานาธิบดี Thomas Jefferson

การเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีค.ศ. 1860 พรรค Republican ที่มาพร้อมกับการดูแลของ Abraham Lincol ได้รับชัยชนะไปอย่างสวยงาม จนกระทั่งได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดี แต่ก็ต้องเจอกับอุปสรรค คือ รัฐทางใต้ ไม่พอใจกับนโยบายเลิกทาสของ Lincol จึงแยกตัวออกไป ซึ่งสิ่งนี้ก็นำไปสู่เหตุการณ์สงครามกลางเมืองของประเทศอเมริกา เมื่อสงครามสิ้นสุดลงผลปรากฏว่าฝ่ายเหนือที่สนับสนุน Lincol ได้รับชัยชนะ ส่งผลให้พรรค Republican ที่มาพร้อมกับนโยบายเลิกทาสได้รับความสำเร็จ จนกระทั่งเป็นผู้กุมบังเหียนเก็บชัยชนะในการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องถึง 70 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1860 – ค.ศ. 1933 สามารถครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามาอย่างสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็นยุคแห่งการฟื้นฟู และสมัยแห่งความก้าวหน้า

สำหรับในยุคแรกนั้น นโยบายของ Republican แสดงออกถึงความเป็นเสรีนิยม ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี  , ขยายอาณานิคม รวมทั้งมุ่งหน้าส่งเสริมสิทธิของชาวแอฟริกัน – อเมริกัน ความสำเร็จนี้คงอยู่เรื่องมา จนกระทั่งปีค.ศ. 1933 นาย Franklin D. Roosevelt แห่งพรรค Democratic ชูนโยบายสังคมเสรีนิยม จึงทำให้พรรค Republican เสื่อมลงพร้อมสูญเสียที่มีมาอย่างยาวนานไป นอกจากนี้ยังสูญเสียเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอย่างน่าใจหาย ส่งผลทำให้พรรค Republican ที่ดำรงตำแหน่งพรรคการเมืองฝ่ายค้านส่วนใหญ่ในช่วงเวลา70 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ค.ศ. 1933 – ค.ศ. 1994

ต่อมาเมื่อถึงช่วงสงครามเย็น ถึงแม้ว่าในรัฐสภาจะมีพรรค Democratic ถือเสียงข้างมากอยู่ แต่ถึงกระนั้นก็มีประธานาธิบดีจากพรรค Republican ได้รับเลือก 3 คน ได้แก่ Dwight Eisenhower ผู้นำสหรัฐเข้าสู่สงครามเกาหลี Richard Nixon ผู้ดำเนินโยบายผ่อนผันกับสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งดึงสหรัฐออกจากสงครามเวียดนาม สุดท้ายคือ Ronald Reagan ผู้นำสหรัฐที่ยุติสงครามเย็น

ปีค.ศ. 1994  เข้าสู่ช่วงยุคสมัยของประธานาธิบดี Bill Clinton พรรค Republican เป็นผู้เรียกเสียงคะแนนข้างมาก กลับคืนมา ทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา สร้างความน่าทึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 70 ปี ต่อมาค.ศ. 2000 ประธานาธิบดี George H.W. Bush จากพรรค Republican สามารถคว้าชนะการเลือกตั้งไปได้