พรรคเดโมแครตส่องประวัติความเป็นมา

Democrats

ชื่อเดิมของ Democrat แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Democrat republican ผู้ก่อตั้งคือ ประธานาธิบดี Thomas Jefferson ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 3 ในปี ค.ศ. 1792  เป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก หลังจากที่พรรค Democrat republican เอาชนะพรรค Federalist ปี 1800 พรรค Democrat ก็ได้กลายเป็นพรรคการเมืองหลักของสหรัฐฯ ต่อมาด้วยความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ภายในพรรคจึงได้แบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ สุดท้ายแล้วประธานาธิบดี Andrew Jackson ได้แยกพวกของตนเองออกมากลายเป็น พรรค Democrat ในปี 1828

ค.ศ.1828–1854 พรรค Democrat ผลัดกันครองอำนาจกับพรรค Whig เรื่องราวเหล่านี้ดำเนินมา จนถึงช่วงสงครามกลางเมืองของเมริกา พรรค Democrat ต้องพบกับคู่แข่งหน้าใหม่แทนพรรค Whig ที่ยุบไป นั่นก็คือ พรรค Republican ภายใต้การนำของประธานาธิบดี Abraham Lincoln ชายผู้มีชื่อเสียงและได้รับความเคารพนับถือมาก เขาสามารถยึดครองอำนาจในการปกครองประเทศในช่วงปี 1860-1896

ต่อมา Democrat สามารถกลับมายึดอำนาจได้อีกครั้งช่วงปี 1932 จากการนำของประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt โดยตรงกับช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พอดี

โดยแนวคิดที่มีความโดดเด่นของพรรคนี้ตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นมา คือ สังคมอนุรักษ์นิยม และเศรษฐกิจเสรีนิยม ปี 1912 ประธานาธิบดี Theodore Roosevelt ได้ลงสมัครเป็นตัวแทนของพรรคทางเลือก ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบทางการเมืองระหว่าง Democrat กับ Republican ขึ้น อีกทั้งประธานาธิบดี  Woodrow Wilson ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทน จากพรรค Democrat เป็นปีแรก และประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt ก็ได้ตั้งกลุ่ม New Deal Coalition ขึ้นมาในปี 1930 ส่งผลให้ Democrat เริ่มออกตัวสนับสนุนแนวคิดแบบเสรีนิยม สนับสนุนความยุติธรรมให้เกิดขึ้นภายในสังคมสืบมา

ณ ปัจจุบันนี้กลุ่มของ Democrat ประกอบด้วย แนวคิดทางการเมืองอย่างเป็นกลาง กับกลุ่มหัวก้าวหน้า แต่ก็ยังมีคนส่วนน้อยที่ยังคงยึดถืออนุรักษ์นิยมอยู่ สำหรับปรัชญาของพรรค อันเป็นแนวคิดแบบเสรีนิยมสมัยใหม่ คือ การสนับสนุนความเท่าเทียมทางสังคมรวมทั้งเศรษฐกิจไปพร้อมกันๆ เดินทางไปพร้อมกับแนวคิดว่ารัฐบาลจำต้องช่วยเหลือเรื่องความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งแนวคิดนี้มีชื่อว่า Welfare อันส่งผลให้ Democrat มีความเชื่อว่าภาครัฐ จำต้องเข้าไปแทรกแซงรวมทั้งจัดการกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับการแทรกแซงดังกล่าว เช่น โครงสร้างทางสังคม , การสนับสนุนรวมกลุ่มของแรงงาน , สนับสนุนค่าเล่าเรียนราคาถูก รวมไปถึงเรื่องพัฒนา จวบจนมีจุดประสงค์สร้างระบบประกันสุขภาพแบบถ้วนหน้า , ยกระดับความเท่าเทียมทางโอกาสไม่ว่าบุคคลนั้นจะเกิดมาในครอบครัวอย่างไร , ปกป้องผู้บริโภค , ปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยเรื่องราวเหล่านี้ จัดเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการสร้างแนวคิด เพื่อกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของพรรค อีกทั้งยังมีการผนึกกำลังกับพรรคเล็กในท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง อันมีแนวคิดแบบเสรีนิยมทั้งประเทศ เช่น พรรค Farmer–Labor แห่ง รัฐมินนิโซตา เป็นต้น