พรรคการเมืองใหม่ พ.ศ. 2561 ที่น่าจับต่างมอง

political party
New political party

สำหรับการเลือกตั้ง ซึ่งมีการคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 นอกจากจะมีนักการเมืองหน้าเก่า ที่เตรียมพร้อมจะชิงเก้าอี้ ส.ส. ในสภาแล้ว ก็ยังมีบุคคลอีกจำนวนหนึ่งที่จัดเป็นสีสัน คือ คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น หลานนักการเมือง , ทายาทนักธุรกิจ ซึ่งตั้งพรรคใหม่ขึ้นมา พร้อมเข้าสู่สนาม เพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราให้ดีขึ้น

พรรคพลังชาติไทย

ส่งชื่อพรรคต่อ กกต. วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยมีนาง กิ่งฟ้า อรพันธ์ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอ มีสมาชิกพรรคจำนวนกว่า 500 คน และมี สดใส รุ่งโพธิ์ทอง นักร้องชื่อดังเข้าร่วมด้วย โดยผลคือ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ อดีตหนึ่งในสมาชิกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นผู้ก่อตั้งพรรคได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคและเลขาพรรคคนแรก

นโยบายโดยสังเขป

ตั้งจุดมุ่งหมายเป้าหมายไว้ว่า ต้องการเปลี่ยนประเทศไทยไม่ให้ซ้ำรอยช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา มีการเปิดรับฟังประชาชนทุกภาคส่วน รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน และจะพยายามหาแนวทางแก้ไขประเทศให้ดีที่สุด สุดท้ายเน้นในเรื่องของความปรองดอง

พรรคอนาคตใหม่

ก่อตั้งโดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรองประธานแห่งบริษัท Thai Summit , อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมผู้ร่วมจัดตั้งอีก 24 คน วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 พรรคอนาคตใหม่ ได้แสดงนโยบายรวมทั้งแนวทางการบริหารประเทศ คือ ‘ไทย 2 เท่า : คนเท่าเทียมกัน ไทยเท่าทันโลก’

นโยบายโดยสังเขป

ปลดกองทัพพร้อมเลิกเกณฑ์ทหาร นโยบายนี้จะเป็นการนำกองทัพออกจากการเมืองรวมทั้งยุติวงจรรัฐประหารให้จงได้ ด้วยการสถาปนารัฐธรรมนูญให้มีอำนาจสูงสุด ใครอยากทำงานการเมือง ต้องออกจากราชการไม่ต่ำกว่า 5 ปี พร้อมปรับโครงสร้างให้กลายเป็น กองทัพแห่งศตวรรษที่ 21 ไม่ใช้กำลังพลอย่างไร้จุดมุ่งหมาย ยกเลิกเกณฑ์ทหาร ณ ปัจจุบัน ให้กลายเป็นระบบสมัครยกเว้นกรณีเกิดสงคราม

พรรครวมใจไทย

ต้องเป็นพรรคการเมืองของประชาชน ยึดมั่นปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดำรงไว้ซึ่งหลักนิติรัฐ นิติธรรมและหลักการธรรมาภิบาล เป็นพรรคการเมืองที่นำประชาชน , สังคมไทยก้าวเข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บนหลักคุณธรรมนำประชาชน พร้อมสร้างพลังสามัคคี

นโยบายโดยสังเขป

ต้องการดูแลบ้านเมือง เพื่อขับเคลื่อนพร้อมพัฒนารวมทั้งกำหนดนโยบายของภาครัฐ  โดยมีอุดมการณ์ชัดเจน ใส่ใจภารกิจเร่งด่วนที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิต และมาตรฐานดีขึ้น

พรรคพลังธรรมใหม่

ประกาศตัวว่าเป็นพรรคที่เข้าร่วมได้กับทุกกลุ่มการเมือง ไม่ว่าจะเป็น สมาคมแม่พิมพ์ของชาติ , สมาพันธ์เกษตรกร หรือแม้แต่ผู้นำทางศาสนา คริสต์ , พุทธ หรืออิสลามสายกลาง

นโยบายโดยสังเขป

ผลักดันโครงการหมอประจำตัวทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 1 ปี ประชาชนทุกคนจะต้องมีหมอ คอยดูแลสุขภาพประจำตัวผ่านโทรศัพท์ Smart Phone โดยหมอ 1 คน จะต้องมีข้อมูลสุขภาพของประชาชน 1,000 คนอยู่ในมือ อันเป็นแนวทางดูแลสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิด