จัดอันดับกันเลย ในเอเชียใครมีประชาธิปไตยเข้มแข็งที่สุด

Asian ประชาธิปไตย
Asian democracy

ประเทศในกลุ่มเอเชียกับการปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยนั้น ถือว่าเป็นทวีปที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบเดิมมาเป็นประชาธิปไตยนั้น ต้องใช้เวลาการปรับตัวมากทีเดียวทั้งตัวระบบที่ต้องปรับให้เหมาะกับบริบทของสังคมนั้น รวมถึงประชากรเองก็ต้องปรับแนวคิดของตัวเองให้เชื่อว่าระบบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่เหมาะสมมากที่สุด เรามาดูกันว่าในเอเชียของเราใครมีระบบประชาธิปไตยเข้มแข็งที่สุด

เกาหลีใต้

อันดับแรกของเอเชีย และอันดับ 21 ของโลก ก็คือประเทศเกาหลีใต้ คะแนนเฉลี่ย 8.00 คะแนน กระบวนการเลือกตั้งได้ 9.17 คะแนน การทำงานของรัฐบาล 7.86 คะแนน การมีส่วนร่วม 7.22 คะแนน วัฒนธรรมทางการเมือง 7.50 คะแนน และ เสรีภาพทางการเมือง 8.24 คะแนน ความน่าสนใจอยู่ตรงที่การสรุปของสื่อพวกเค้ามองว่าแม้เกาหลีใต้จะมีระบบประชาธิปไตยที่ดี แต่ก็ยังไม่ใช่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ เป็นเพียงแค่ประชาธิปไตยมีตำหนิเท่านั่นเอง

ญี่ปุ่น

รองลงมาจากเกาหลีใต้ ก็คือ ญี่ปุ่น ซึ่งคะแนนก็เบียดกับเกาหลีใต้มาก เฉลี่ยคะแนนได้เพียงแค่ 7.99 คะแนน กระบวนการเลือกตั้งได้ 8.75 คะแนน การทำงานของรัฐบาลได้ 8.21 คะแนน การมีส่วนรวมทำได้เพียง 6.67 คะแนน วัฒนธรรมทางการเมือง 7.50 คะแนน และ เสรีภาพทางการเมือง 8.82 คะแนน คะแนนของเค้าน่าสนใจตรงที่การมีส่วนร่วมได้น้อยไปหน่อย เชื่อว่าปีหน้า น่าจะได้คะแนนมากขึ้น

อินเดีย

ดินแดนภารตะ อินเดีย มีระบบประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งมาก เข้าป้ายมาเป็นอันดับที่ 3 ด้วยคะแนนเฉลี่ย 7.23 คะแนน กระบวนการเลือกตั้งทำได้ดีมากถึง 9.17 คะแนน (ทั้งที่มีประชากรมากเป็นอันดับต้นๆของโลก) การทำงานของรัฐบาลได้ 6.79 คะแนน การมีส่วนร่วมทางการเมืองทำได้ 7.22 คะแนน วัฒนธรรมทางการเมืองทำได้ 5.63 คะแนน และ เสรีภาพทางการเมืองทำได้ 7.35 คะแนน

ติมอร์ เลสเต

เข้าป้ายมาเป็นอันดับที่ 4 จากกลุ่มประเทศแถวอาเซียนด้วย นั่นคือ ติมอร์ เลสเต ประเทศใหม่เล็กๆประชากรไม่มากนัก ทำคะแนนเฉลี่ยไปได้ที่ 7.19 คะแนน แยกย่อยเป็น กระบวนการเลือกตั้ง 9.08 คะแนน การทำงานของรัฐบาล 6.79 คะแนน การมีส่วนร่วมของประชาชน 5.56 คะแนน วัฒนธรรมทางการเมือง 6.88 คะแนน และ เสรีภาพทางการเมือง 7.65 คะแนน นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการพัฒนาประเทศใหม่นี้ให้ก้าวหน้าต่อไป

มาเลเซีย

ปิดท้ายอันดับที่ 5 ใกล้บ้านเราเลย ประเทศมาเลเซีย ทำคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 6.88 คะแนน แยกออกเป็นกระบวนการเลือกตั้ง 7.75 คะแนน การทำงานของรัฐบาล 7.86 คะแนน การมีส่วนร่วม 6.67 คะแนน วัฒนธรรมทางการเมือง 6.25 คะแนน และเสรีภาพทางการเมือง 5.88 คะแนน

จากอันดับทั้งหมด เราจะเห็นว่าแต่ละประเทศจะได้คะแนนเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งดีมาก แต่คะแนนเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองกลับได้ไม่ค่อยมากเท่าไร อาจจะเป็นเพราะการเผยแพร่ยังไม่ดีพอ หรือ การทำความเข้าใจยังไม่ลึกซึ้งมากนักก็ได้ หากทำหัวข้อนี้ได้ดี จะทำให้คะแนนประชาธิปไตยของประเทศแถวเอเชียดีขึ้น