ข้อมูลความเป็นมาของพรรคประชาธิปัตย์

พรรคประชาธิปัตย์ ชื่อภาษาอังกฤษ คือ Democrat Party ชื่อพรรค มีความหมายว่า ประชาชนผู้ถืออำนาจอธิปไตย ก่อกำเนิด เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2489 แต่ถือเอาวันที่ 6 เมษายน เป็นวันก่อตั้ง เพื่อให้ตรงกับวันจักรี ผู้ก่อตั้งคือ นายควง อภัยวงศ์ และ มีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นเลขาธิการพรรคคนแรก ถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองซึ่งจดทะเบียนอันเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย และ ในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยังคงดำเนินการทำงานอยู่จนถึงปัจจุบัน นับเป็นพรรคการเมืองมีสมาชิกมากที่สุดในประเทศไทย โดยได้แจ้งต่อนายทะเบียนไว้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น  2,895,272 คน นอกจากนี้ยังมีสาขาพรรคเป็นจำนวน 175 สาขา วัตถุประสงค์ในการตั้งพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นในตอนแรกนั้น เพื่อต้องการค้านอำนาจของนายปรีดี พนมยงค์ โดยในยุคนั้นมองว่าเป็นเผด็จการ โดยตั้งแต่ก่อตั้งมาเมื่อปี พ.ศ.2489 พรรคประชาธิปัตย์ ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล 7 ครั้ง และ ทำหน้าที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน 16 ครั้ง

สัญลักษณ์ของพรรค เป็นรูปพระแม่ธรณีบีบมวยผม ประดับขอบด้วยฟ่อนข้าว

พระแม่ธรณีบีบมวยผม ความหมายคือ  การเอาชนะมารหรือความชั่วร้ายต่าง ๆ

ฟ่อนข้าว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์

สีประจำพรรค คือ สีฟ้า หมายถึง อุดมการณ์อันบริสุทธิ์

คำขวัญของพรรค คือ สจฺจํเว อมตา วาจา แปลว่า คำสัตย์แลเป็นวาจาไม่ตาย

นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์อันโดดเด่น

โดยยึดมั่นในระบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ธำรงไว้ซึ่งรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และ เพื่อประชาชน ยกตัวอย่าง เช่น

1.มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ทุกคนทุกเดือน

  1. เพิ่มเงินทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำเพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 250,000 คน

3.จัดโฉนดชุมชนให้เกษตรกรมีที่ทำกินอีก 250,000 คน บนที่ดินของรัฐ

  1. ทุ่มงบประมาณ 10,000 ล้านบาท/ปี พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศให้สมบูรณ์ ด้วยสาธารณูปโภคด้วยโครงสร้างพื้นฐานกว่า 60 จังหวัด

5.รถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน อีสาน จรด ใต้

เป็นต้น

คดียุบพรรคประชาธิปัตย์อันโด่งดัง เมื่อ พ.ศ. 2553

เป็นคดีรัฐธรรมนูญอันโด่งดังคดีนึงในประเทศไทย โดย นายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ กล่าวหาว่า ใน พ.ศ. 2548 พรรคประชาธิปัตย์ได้รับเงินบริจาค เป็นจำนวน 258 ล้านบาท จาก บริษัท tpi polene จำกัด (มหาชน) แต่ไม่แจ้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ทราบ และ ได้นำไปใช้จ่ายไปโดยผิดวัตถุประสงค์ของกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 29 ล้านบาท จึงขอให้ศาลมีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ และ ต้องตัดสิทธิการเลือกตั้งของหัวหน้า รวมถึง

กรรมการบริหารพรรค แต่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำตัดสินยกคำร้องที่ กกต.ยื่นขอยุบ พรรคประชาธิปัตย์ จากกรณีแจ้งการใช้เงิน 29 ล้านบาทไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เหตุผลเนื่องจาก กกต.ยื่นฟ้องมิชอบด้วยกฎหมาย ทำให้พรรคการเมืองอันเก่าแก่นี้ยังคงอยู่ต่อไป