political party

พรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์คืออะไรมาทำความเข้าใจกันเถอะ

January 15, 2019 admin 0

พรรคการเมือง คือ กลุ่มบุคคลจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีอุดมการณ์ต่อการเมือง , เศรษฐกิจ รวมทั้งสังคม มีแนวคิดปรารถนาพัฒนาประเทศคล้ายกันหรือเหมือนกัน มารวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ และต้องการนำนโยบายเหล่านั้น ไปเป็นหลักปฏิบัติเพื่อบริหารประเทศ เริ่มต้นจากการส่งสมาชิกเพื่อเข้าสมัครรับเลือกตั้ง โดยต้องการเป็นรัฐบาล หรือถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาล ก็ต้องการมีส่วนร่วมควบคุมสอดส่องการบริหารงานของรัฐบาลว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง เรียกว่าพรรคฝ่ายค้าน เพราะฉะนั้นพรรคการเมือง จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญ ซึ่งก่อให้เกิดส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน โดยเฉพาะการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีความสำคัญเป็นอย่างมาก พรรคการเมืองจะเข้ามามีบทบาทหน้าที่ เป็นกลไกหลักอันทำให้ประชาชน มีสำนึกทางการเมืองตลอดจนมีโอกาสเข้ามาปกครองประเทศ กลุ่มผลประโยชน์ […]

Thai politicsthai

ความเป็นมาพรรคการเมืองแรกของไทย

January 15, 2019 admin 0

การจัดตั้งพรรคการเมืองในประเทศไทยครั้งแรก ถือกำเนิดขึ้นหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อปี พ.ศ. 2475 โดยมีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นเป็นพรรคแรก เมื่อปี พ.ศ.2488  สำหรับพรรคนั้น คือ ‘พรรคก้าวหน้า’ หลังจากนั้นต่อมาจึงมีพรรคอื่นๆ เกิดขึ้นตามมา เช่น ประชาธิปัตย์ , สหชีพ เป็นต้น หากแต่พรรคการเมืองของไทยที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคแรกๆ มิอาจดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการสะดุดของระบอบประชาธิปไตย เพราะถูกยึดอำนาจรัฐด้วยฝีมือของทหารหลายต่อหลายครั้ง  มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ภายใต้สิทธิเสรีภาพทางการเมือง รวมทั้งยกเลิกกฎหมายพรรคการเมือง […]

Democracy in Europe

ระบอบประชาธิปไตยในยุโรปเป็นอย่างไร

January 15, 2019 admin 0

ประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองประเทศอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้อำนาจมาจากเสียงข้างมากของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย โดยประชาธิปไตยถือกำเนิดขึ้น ณ นครรัฐกรีกแห่งศตวรรษที่ 5 สำหรับประชาธิปไตยรูปแบบนี้เรียกว่าประชาธิปไตยทางตรง แต่สำหรับประชาธิปไตยในปัจจุบันเป็นแบบมีผู้แทน ถึงจะบอกว่า ประชาธิปไตย เกิดในยุคกรีซโบราณ หากแต่ความจริงแล้วก็มีวิธีปฏิบัติแบบประชาธิปไตย ซึ่งปรากฏอยู่ในสังคมอยู่ก่อนแล้ว เช่น เมโสโปเตเมีย , ฟินีเซีย , อินเดีย เป็นต้น นอกจากนี้วัฒนธรรมอื่นๆ ที่มาหลังกรีซ […]

พรรค Republican แห่งอเมริกากับประวัติอันน่าสนใจ

พรรค Republican แห่งอเมริกากับประวัติอันน่าสนใจ

January 15, 2019 admin 0

Republican Party เป็นพรรคการเมืองใหญ่อีกพรรคหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีแนวคิดเรื่องอนุรักษ์นิยมเป็นหลัก ประธานาธิบดีที่ได้มาจากพรรคนี้คนล่าสุด คือ Donald Trump ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1856 พรรค Republican ส่งผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งหมด 39 ครั้ง สามารถคว้าชนะไปได้ 24 ครั้ง พรรค Republican มีผู้ก่อตั้งคือประธานาธิบดี Abraham Lincol ในปีค.ศ. […]

Democrat republican

พรรคเดโมแครตส่องประวัติความเป็นมา

January 15, 2019 admin 0

ชื่อเดิมของ Democrat แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา คือ Democrat republican ผู้ก่อตั้งคือ ประธานาธิบดี Thomas Jefferson ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาคนที่ 3 ในปี ค.ศ. 1792  เป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในโลก หลังจากที่พรรค Democrat republican เอาชนะพรรค Federalist ปี 1800 พรรค Democrat […]

New political party

พรรคการเมืองใหม่ พ.ศ. 2561 ที่น่าจับต่างมอง

January 15, 2019 admin 0

สำหรับการเลือกตั้ง ซึ่งมีการคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2562 นอกจากจะมีนักการเมืองหน้าเก่า ที่เตรียมพร้อมจะชิงเก้าอี้ ส.ส. ในสภาแล้ว ก็ยังมีบุคคลอีกจำนวนหนึ่งที่จัดเป็นสีสัน คือ คนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น หลานนักการเมือง , ทายาทนักธุรกิจ ซึ่งตั้งพรรคใหม่ขึ้นมา พร้อมเข้าสู่สนาม เพื่อพัฒนาประเทศไทยของเราให้ดีขึ้น พรรคพลังชาติไทย ส่งชื่อพรรคต่อ กกต. วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. […]

ประเทศมาเลเซีย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้ระบอบการปกครองแบบรัฐธรรมนูญ

พรรคการเมืองมาเลเซียมีความต่างจากประเทศไทยอย่างไร

January 15, 2019 admin 0

ประเทศมาเลเซีย เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ใช้ระบอบการปกครองแบบรัฐธรรมนูญ มีประชากรมากอยู่ในอันดับ 42 ของโลก โดยมีหลายคนที่ทำการเปรียบเทียบการเมืองของมาเลเซียกับไทย หลังจากเกิดเหตุการณ์พรรคพันธมิตรฝ่ายค้าน ภายใต้การนำของ มหาธีร์ โมฮัมหมัด สามารถคว้าชัยชนะไปอย่างเหนือความคาดหมาย โดย มหาธีร์ ขึ้นแท่นเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในวัย 92 ปี ทางด้าน นาย นาจิบ ราซัค ก็กลายเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไป หลังนำพรรค BN พ่ายแพ้แก่การเลือกตั้งเป็นครั้งแรกในรอบ 60 […]

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคืออะไร

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภาคืออะไร

November 20, 2018 admin 0

อย่างที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีระบบการปกครองด้วยประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมายาวนานหลายปี จากวันนี้จนถึงปัจจุบันเรื่องราวเกี่ยวกับประชาธิปไตยก็ได้จารึกเหตุการณ์ต่าง ๆให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ สิทธิ เสรีภาพ ที่พลเมืองที่อยู่ภายให้การปกครองของระบอบประชาธิปไตยที่ควรจะได้รับ  ซึ่งการปกครองภายใต้ระบบประชาธิปไตยนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมี รัฐธรรมนูญ ที่เป็นกฎหมายสูงสุดของการปกครอง ซึ่งตั้งแต่ พ.ศ. 2475 ถึง ปัจจุบันมีรัฐธรรมนูญอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 20 ฉบับ โดยเริ่มต้นในยุคแรกเริ่มของการกำหนดการปกครองแบบระบบรัฐสภาก็เกิดขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศอังกฤษ ในศตวรรษที่17 ซึ่งในยุคนั้นก็เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนผ่านของการปกครองอย่างรุนแรงเมื่อก็การแย่งชิงอำนาจระหว่างกษัตริย์กับสภาของอังกฤษ จนทำให้เกิดการให้โอกาสคนสามัญธรรมเข้าไปปกครองร่วมกับชนชั้นขุนนางเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความยุติธรรมซึ่งนั่นก็ถือเป็นยุคเริ่มแรกของการที่คนธรรมได้มีบทบาทส่วนร่วมในการปกครองจนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน แต่หากถามว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยใครจะเป็นคนบังคับใช้ ใครเป็นคนบริหาร ใครเป็นคนปกครอง […]

ความสำคัญของพรรคการเมืองที่ดำเนินความก้าวหน้าให้กับประเทศ

October 23, 2018 admin 0

พรรคการเมือง เรียกย่อๆว่า พรรค เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นการปกครองที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครอง โดยผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร โดย พรรคการเมือง เป็นกลุ่มบุคคลอันมีอุดมการณ์ในเรื่อง การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ตรงกัน หรือ คล้ายกัน ได้มารวมตัว เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมือง โดยจุดมุ่งหมายสำคัญคือการคัดเลือกบุคคล เข้ามาสมัครลงเลือกตั้ง เพื่อเป็นสมาชิสภาผู้แทนราษฎร โดยเข้าไปมีส่วนร่วม โดยใช้อำนาจทางการบริหาร และ นิติบัญญัติ ในการบริหารประเทศ […]

พรรคการเมืองในประเทศญี่ปุ่น

แอบส่องความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองในประเทศญี่ปุ่น

October 23, 2018 admin 0

ประเทศญี่ปุ่นเราอาจคุ้นเคยกันเรื่องหนึ่งคือเป็นประเทศผู้แพ้สงครามโลกแถมยังเป็นประเทศที่โดนระเบิดปรมาณูสร้างความเสียหายอย่างมาก ทว่าภายในระยะเวลาไม่กี่สิบปีต่อมาพวกเขากลับก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอำนาจของเอเชียและของโลกได้อย่างน่าทึ่ง สิ่งหนึ่งก็คือเรื่องของการปกครองทีเป็นระบอบประชาธิปไตย มีการจัดตั้งพรรคการเมืองเพื่อเข้าสู่สนามการเลือกตั้งเหมือนกับบ้านเราเพียงแต่ของเขาก็จะพัฒนาไปอีกหน่อย วันนี้ลองมาแอบส่องความเคลื่อนไหวของบรรดาพรรคการเมืองของประเทศญี่ปุ่นกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่าง ๆ ในญี่ปุ่นที่น่าสนใจ หลัก ๆ แล้วพรรคการเมืองของประเทศญี่ปุ่นจะแบ่งออกเป็น 4 พรรคขนาดใหญ่ที่แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงตำแหน่งการเป็นผู้นำฝ่ายรัฐบาล โดยการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเป็นพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ซึ่งมีหัวหน้าพรรคก็คือนายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีคนล่าสุดคว้าตำแหน่งไปอย่างยิ่งใหญ่ โดยพรรคนี้จะเป็นพรรคประเภทอนุรักษ์นิยม เอียงไปทางขวา นับว่าเป็นพรรคที่มีขนาดใหญ่ มีความแข็งแรงและเป็นมหาอำนาจทางด้านการเมืองของญี่ปุ่นมายาวนานหลายสิบปี แม้ภายนอกเราอาจมองว่าทางพรรคเป็นแนวอนุรักษ์นิยมทว่าภายในพรรคของพวกเขาก็มีความคิดเห็นต่างบ้างในบางกรณี สังเกตว่าตอนหาเสียงพวกเขาจะเน้นเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจ พรรคต่อไปคือ […]